Zorgen om verkeersveiligheid fietspad Amsterdamseweg: Al vaak hebben wij bij de gemeente onze zorgen geuit over de gevaarlijke situaties die op het fietspad bij onze wijnkoperij voorkomen. Klanten die over willen steken naar hun auto worden met regelmaat bijna omvergereden door het steeds sneller rijdende fietsers, zeker als ze ook nog aan de verkeerde kant van de weg rijden. Afgelopen week hebben wij een brief gekregen dat de gemeente Arnhem heeft besloten om als proef op deAmsterdamseweg enkele zebrapaden te realiseren om de fietsers bewuster te maken van hun eigen snelheid.
Begin volgende week wordt hiermee begonnen en de eerste oversteekplaats komt ter hoogte van ons, Wijnkoperij Henri Bloem; daarna komen er nog twee bij de kinderopvang en bij de Amsterdamse Hoek. Vanzelfsprekend juichen wij dit besluit van harte toe, want veiligheid voor onze klanten is indirect ook een vorm van klantenbinding. Bij gebleken succes zal de proef uitgebreid worden over heel Arnhem.

Fietszebrapad

Het was een leuke 1 april grap

Fietszebrapad 1 april grap