Submenu

Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens

Henri Bloem's Wijnkoperijen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Henri Bloem's Wijnkoperijen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het aanmaken van een account op de website henribloem.nl aan Henri Bloem's Wijnkoperijen verstrekt. 

Henri Bloem's Wijnkoperijen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail/per post) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Henri Bloem's Wijnkoperijen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Henri Bloem's Wijnkoperijen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Henri Bloem's Wijnkoperijen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website henribloem.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Henri Bloem's Wijnkoperijen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Henri Bloem's Wijnkoperijen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Henri Bloem's Wijnkoperijen bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgelsgen servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Henri Bloem's Wijnkoperijen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van huncampagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Henri Bloem's Wijnkoperijen heeft hier geen invloed op. Henri Bloem's Wijnkoperijen heeft Google geen toestemming gegeven om via Henri Bloem's Wijnkoperijen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vinogroep@henribloem.nl Henri Bloem's Wijnkoperijen zal zo snel nogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Henri Bloem's Wijnkoperijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website henribloem.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of idien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Henri Bloem's Wijnkoperijen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Henri Bloem's Wijnkoperijen via vinogroep@henribloem.nl 

www.henribloem.nl is een website van Henri Bloem's Wijnkoperijen.

Bedrijfsgegevens

Henri Bloem's Wijnkoperijen
Orionstraat 30, 5015 BR Tilburg
T: +31 - (0)40 - 2375271
E: vinogroep@henribloem.nl
KvK: 17045700