unesco

Tijdens de 39ste zitting van Unesco op 4 juli jl. in Bonn zijn aan de lijst van culturele werelderfgoederen 5 nieuwe namen toegevoegd: 2 in Denemarken, 1 in Turkije en 2 in Frankrijk.

In La Champagne en op nader omschreven wijngaarden in de Bourgogne. Meer op de site van Unesco: klik hier .

Meer over de toekenning aan Champagne op de site van NRC: klik hier.

Meer op de site van Bien Public: klik hier. 

(Bron: www.wijnplein.nl)