Dit weekeinde hebben activisten in de Franse Médoc heftig geprotesteerd tegen het gebruik van pesticiden in de wijngaard. Ze plaatsten op de linkeroever van de Gironde een reeks ongemarkeerde witte kruisen. Daarmee brachten ze tot uitdrukking dat er een eind moet komen aan de gifspuiterij. Die heeft naar hun overtuiging al teveel slachtoffers gemaakt onder de wijngaardwerkers. Bovendien wordt ook de gezondheid van schoolkinderen erdoor bedreigd als die een paar maal per dag bespoten wijngaarden moeten passeren.

Het protest is vooral gericht tegen de Aquitaine, Frans recordverbruiker van pesticiden. De wijnboeren-organisatie in Bordeaux heeft de boeren eerder opgeroepen om in overleg met de lokale autoriteiten veiliger met schadelijke bestrijdingsmiddelen om te gaan of het spuiten drastisch te verminderen. Het streven is dat er in 2020 een kwart minder wordt gespoten dan in het peiljaar 2008 en in 2025 nog eens 25%. Het regeringsplan om in 2018 een vermindering van 50 % te bereiken is gedoemd te mislukken.
(Bron: www.wijnwijs.eu)